Het MSC Keurmerk

Het MSC keurmerk

Vis met het MSC-keurmerk ( Marine-Sewardship Council) komt uit een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard, door goed beheerde en duurzame visserij.Voor meer info kijk op www.msc.org/nl.

Hotels en restaurants kunnen alleen een selectie aan vissoorten met het MSC-keurmerk bieden, indien zij gecertificeerd zijn volgens de MSC traceerbaarheidsstandaard.

MSC gecertificeerde vissoorten kunnen wereldwijd worden getraceerd naar de boot van waar ze gevangen zijn.


alt_video